Grimmwood Wiki
Advertisement

Придвижването е едно от петте Показатели свързани с действията. То отразява възможността на героя да изминава големи разстояния и да се придвижва бързо. То е пряко свързано с количеството багаж, което героя носи.

Цената на пътуването пряко зависи от стойността на придвижването, а също и в каква местност навлиза.

Действия/способности свързани с придвижването[]

  • Цена на пътуването
  • Способност да избяга от битка

Повишаващи придвижването[]

  • Качества Пътешественик/Пътник, но само когато героя няма „натоварен” - Значително увеличение
  • Състоянието Кльощав - Малко увеличение на ниво
  • Аеробно състояние (след изпиване на Заешка отвара) - Значително увеличение

Намаляващи придвижването[]

Цена на пътуването[]

Пътуването от местност в местност коства Енергия, като това зависи от три фактора: Вид терен, в който влизаш, Стойност на Придвижването и натовареност. Тук се показват стойностите за пътуване, ако стойността на придвижването не се променя.

Вид терен няма Натоварен Натоварен 1 Натоварен 2 Натоварен 3 Натоварен 4
Поляна 6 8 10 12 14
Гора 9 12 15 18 21
Гъста гора 12 16 20 24 28
Мочурище / Хълмове 15 20 25 30 35