Grimmwood Wiki

Обектите са важни местности и предмети в Гримогор,които могат да бъдат намерени в Горите (това изключва Съществата).

Обектите се разделят в три категории:

  •  Обекти с Ресурси
  • Обекти с Предмети
  • Специални обекти

Обекти с ресурси[]

В тези обекти играчите могат да се опитат да си набавят ресурси изразходвайки Енергия. В повечето случаи се налага използването на инструмент. 

Название Изображение Действие Ресурси Обикновено открито в Описание
Светъл лес White wood 02.gif Събери съчки

(5 Енергия)

Насечи дърва

(10 Енергия)

Items.Whitewood.png Светло дърво
Items.Firewood.png съчки
Гора Горичка от светло дърво, което е страхотен материал за леки конструкции. 
Тъмен лес Dark wood animaion 02.gif Събери съчки

(5 Енергия)

Насечи дърва

(10 Енергия)

Items.Darkwood.png Тъмно дърво
Items.Firewood.png съчки
Гъста Гора Горичка от тъмно дърво - материал, подходящ за по-тежки конструкции.
Шубрак Bushes animaion REF.gif Търси храна

(5 Енергия)

Items.Nuts.png ядки

, Items.Berries.png горски плодове ,
Items.Apples.png ябълки , Items.WildCabbage.png горско зеле ,
Items.Roots.png корени , Items.Mushrooms.png гъби .

Гора, Гъста гора, Поляна, Хълмове Може би ще успееш да намериш плодове, гъби, ядки или някакви други ядливи неща ако се разтърсиш наоколо. 
Лес с дивеч Hunting animation 03.gif Ловувай (10 Енергия) Items.RawMeat.png Сурово месо Гора, Гъста гора Намираш следи от дивеч тук, така че ако имаш подходящото оръжие, би могъл да ловуваш.

Внимавай обаче, някои животни може да са опасни.

Вир Pond animaion 04.gif Лови

(10 Енергия)

Напълни вода

Пий Вода

( 0 Енергия)

Сурова риба.png Сурова риба

, вода

Мочурище Може да има роба в това малко езерце. За водата не се знае дали става за пиене, но ако си много жаден, можеш - давай.
Билкова поляна Herb REF.gif Търси билки

(5 Енергия

билки за Отвари Хълм, Мочурище Тук може да се намерят полезни билки, от които после да се сварят силни отвари.

Обекти с предмети[]

Обектите с предмети съдържат предмети, които могат да бъдат взети когато се открият. Някои от тях могат да се използват за съхраняване.

Имайте в предвид, че предметите, които изпусне на земята един селянин се държат като Обекти с Предмети, но не се възприемат като такива.

Обект Изображение Брой предмети Какво може да съдържа Капацитет на съхранение Шанс за генериране
Предмети оставени на земята Drop.png произволно каквото е пуснато неограничен не се генерира
Плячка Plyachka.png произволно зависи от жертвата няма генерира се при убит противник
Изоставено Огнище Abandoned fireplace.png 1-2
  • Items.BrokenBone.png счупен кокал
няма Често
Скъсана раница Rucksack.png 1-2 няма Често
Разбита Каруца Broken wagon.png 3-5 няма Средно
Мъртъв бандит Dead Bandit.png 2-3 няма Средно
Мъртъв войник Dead Soldier.png 1-4 няма Средно
Мъртъв пътник Dead traveler.png 1-4
  • Items.BrokenBone.png счупен кокал
няма Средно
Скрит Склад Hidden Stash.png 2-4 500 Средно
Горски Заслон Hunter's cabin.png 2-6
  • Items.FishingRod.png въдица
  • Рибарска мрежа.png мрежа
3000 Рядко
Ловна хижа Hunter's cabin.png 3-5
  • Items.FishingRod.png въдица
  • Рибарска мрежа.png мрежа
1500 Рядко

Специални Обекти[]

Специалните обекти нямат нищо общо помежду си, просто са обединени под една шапка. Всеки от тях си е самостоятелен.

Обект Изображение Предназначение Описание
Извор Well animaion 05 REF.gif Пий и напълни съдовете си с чиста вода. Тук може да утолите жаждата си и да напълните съдовете си с чиста вода.
Лагер Camp area info.png По-добро усоловия за Лагеруване.

Използва се за складиране.

Закътано местенце, подходящо за отбрана и почивка през нощта.
Надгробен камък Tombstone.png Съдържа предметите на починалия. Един от твоите съселяни е починал тук.
Пресен Гроб Fresh Grave.png Може да се използва, за да възкръсне селянин чрез Водата на Живота.

Съдържа предметите на починалия.

Тук почива наскоро починал човечец, който все още може да възкръсне чрез Вода на Живота.
Разрушен храм Ruined Chapel.png съдържа 1-2 редки и 1 епичен предмет. Охранява се от Гигант или Вещица.

Редки предмети: до 3 Items.DustOfDisappearance.png Прах на изчезването , до 2 Items.RejuvenationElixir.png Еликсир на подмладяването , Items.LookingGlass.png телескоп , Items.MasterfulBow.png Майсторски лък , Items.BootsOfSpeed.png Бързоходни ботушки , Items.BreastPlate.png нагръдник


Епични предмети: Items.WaterOfLife.png Жива вода , Items.DeadEyesRifle.png Пушката на Точното Око , Items.StValenceRelics.png Мощите на св. Валенс , Items.SwordRedKing.png Мечът на Червения крал , Брадвата на епичния ловец.png Брадвата на епичния ловец

На това място има могъщ предмет. Несъмнено е привлякъл и вниманието на голямо зло.
Леговище на чудовища Monster Lair.png Може да бъде унищожен за 10 Енергия и така да намали атаката с 6 точки.

Охраняван от Сиви Джуджета.

Чудовища се събират на това злокобно място и оттук поемат към селото.

Този лагер трябва да бъде унищожен!