Grimmwood Wiki
Advertisement

Тази статия е все още мъниче. Помогни на Grimmwood Wiki за развитието ѝ.

Часовника въртящ се под изображението на нощната фаза

Нощна фаза (НФ) се случва едновременно за всички села след изтичане на 24 часовия ден. През нея Селото е атакувано от съществата живеещи в Гримогор. Физическата продължителност на фазата трае от няколко секунди до няколко минути според натовареността на сървъра.

Действия избрани за НФ[]

Лични[]

Тези действия се избират преди настъпването на НФ от бутоните долу в ляво след като влезеш в собствения си дом.

Крий се[]

Избрано е по подразбиране. Ако не го промениш не участваш в защитата на селото по време на НФ и не търпиш наранявания поне докато защитата на селото не падне.

Пази[]

След като го избереш трябва да го активираш с бутона „Потвърди”. Така участваш в защитата на селото удължаваш живота му и можеш да получиш наранявания.

Общи[]

в момента е избрана медитацията (маркирано в зелено)

Тези действия се избират преди настъпването на НФ от бутоните долу в ляво.

Социализиране бутон за избор на социализиране[]

Социализиране - ако има други хора на полето избрали същото действие според брой и качествата им се получава допълнителни точки психика.

Флирт бутон за избор на флирт[]

Флирт - избира се герой от списъка на съселяните и при отвръщане от негова страна се получава голямо количество точки психика.

Медитация бутон за избор на медитация[]

Медитация - спомага за възстановяването на повече енергия и здраве, а също така има шанс за премахване на някой състояния.

Регенерация[]

 • През нея героите ще възстановят ударно енергия и здраве;
 • При избрана Медитация ще се възстанови повече енергия и здраве;
 • При избрана Социализация или Флирт героя ще възстанови/натрупа психика.

Смъртност[]

 • По време на НФ селяните с дехидратация могат да умрат като в дневника ще бъде изписано „Дехидратацията доведе до бъбречна криза”;
 • По време на НФ селяните останали извън селото могат да бъдат открити, нападнати и убити от създанията на гората;
 • По време на НФ селяните участващи в защитата на селото или криещи се в къщите си могат да влязат в битка и да получат смъртоносни наранявания.

Действия на създанията по време на НФ[]

Придвижване по картата[]

Атаката[]

Атаката се случва в долупосочения ред. Ако по време на някоя от стъпките всички чудовища бъдат убити, тя се преустановява и не се нанасят повече щети.

 1. Стрелците от кулите стрелят и унищожават чудовища според ефективността на оръжията си.
 2. Чудовищата достигат до селото и се разделят:
  1. 10% от тях остават в резерва защото са стрелящи/летящи. Останалите се разделят на:
   1. 25% от тях отиват на портата.
   2. 75% от тях отиват на стената.
 3. Защитниците на стената и портата бият по нападателите и убиват част от тях.
  1. Оцелелите чудовищата пред портата ѝ нанасят Х щети.
  2. Оцелелите чудовищата пред стената ѝ нанасят У щети.
 4. Проверка на щетите
  1. Ако Х е повече от живота на портата тя пада и не се брои в защитата.
  2. Ако У е повече от живота на стената тя пада и не се брой в защитата.
 5. Защитните съоръжения (Стената, портата, бойници, ров...) убиват чудовища.
 6. Оцелелите чудовищата се бият с хората на площада. Нанасят щети на защитниците и убиват убивани.
 7. Оцелелите чудовищата се разпределят из селото:
  1. 1/3 нападат склада и го разграбват (ако няма нищо в склада се вливат в долната точка)
  2. 2/3 нападат къщите като се разпределят по равно за всяка къща в която се крие някой
   1. Защитите на къщите убиват 1 чудовище за 1 защита
   2. Оцелелите чудовища нападат скритите селяни
    1. Ако селянина победи - край на атаката
    2. Ако селянина загуби инвентара му се разграбва

Край на атаката.

Пример[]

Селото има 10 защита от селяни и 50 защита от съоръжения.

 1. Към селото тръгват 150 гадинки
 2. Стрелците от кулите унищожават 50 от тях
 3. Чудовищата достигат до селото и се разделят:
  1. 10 от тях остават в резерва защото са стрелящи/летящи.
   1. 22 от тях отиват на портата.
   2. 68 от тях отиват на стената.
 4. Защитниците на стената и портата бият по нападателите
  1. Защитниците на портата (ако има такива) убиват 2 чудовища от атакувалите 25 ---> остават 20
  2. Защитниците на стената (ако има такива) убиват 8 чудовища от атакувалите 75 ---> остават 60
  3. 20 от тях нанасят Х щети.
  4. 60 от тях нанасят У щети.
 5. Проверка на щетите
  1. Ако Х е повече от живота на портата тя пада и не се брои в защитата.
  2. Ако У е повече от живота на стената тя пада и не се брой в защитата. (Приемаме, че нищо не е разрушено) Битката продължи и създанията се опитват да прехвърлят стената
 6. Защитните съоръжения (Стената, портата, бойници, ров...) убиват чудовища - 90 останали - 50 защита от съоръжения = 40 чудовища нахлуват в селото
 7. Чудовищата се бият с хората на площада 40 останали -10 от защитниците=30 чудовища (като защитниците получават рани)
 8. Чудовищата се разпределят из селото:
  1. 10 (1/3) нападат склада и го разграбват (ако няма нищо в склада се вливат в долната точка)
  2. 20 (2/3) нападат къщите като се разпределят по равно за всяка къща в която се крие някой
   1. приемаме че се крият 5 души 20/5 се пада по 4 чудовища на къща
   2. Защитите на къщите убиват 1 чудовище за 1 защита
   3. Оцелелите чудовища нападат скритите селяни
    1. Ако селянина победи - край на атаката
    2. Ако селянина загуби инвентара му се разграбва

Край на атаката.

Tips[]

 • Setting your character to Guard of an evening adds 6 defence points to the Village.
 • Scouting reveals an estimate of the attack that evening. The more people scouting, the more accurate the attack estimation will be.
 • Having a Sling, Bow, Masterful Bow or Flintlock Rifle in your backpack whilst guarding adds an additional 6 defence. Melee weapons and the Pistol do not contribute any additional defence in this manner.