Grimmwood Wiki

Наблюдателността е едно от петте показатели свързани с действията на героя. тя представлява остротата на зрението му, както и усетът му за детайли.

Базовата стойност на Наблюдателността е 100.

Наблюдателността оказва влияние на[]

  • Използването на далекобойно оръжие
  • Търсене - на Обекти/ храна / дивеч / съчки / билки и т.н.
  • Разузнаване от Кулата в селото.

Наблюдателността се повишава от[]

Наблюдателността намалява от[]