Grimmwood Wiki

Концентрацията е една от петте показатели, свързани с действията на Персонажа. Представя способността на героя да изпълнява трудни задачи, и да реагира своевремнно и подходящо в ситуаците.

Показателя на Концентрацията по подразбиране е 100.

Концентрацията оказва влияние на:[]

  • Стрелба
  • Занаятчийство
  • Ловуване
  • Риболов

Концентрацията се повишава от:[]

Концентрацията намалява от:[]